Pravilnik o ravnanju z baterijami

Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi


V zvezi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, moramo opozoriti na naslednje:
Uporabljene baterije ste zakonsko dolžni vrniti kot končni uporabnik. Stare baterije, ki jih imamo ali jih imamo v ponudbi kot nove baterije, lahko brezplačno vrnete v naše odpremno skladišče, prikazani na baterijah, imajo naslednji pomen:


Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da baterije ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.


Pb = baterija vsebuje več kot 0,004 masnih odstotkov svinca
Cd = baterija vsebuje več kot 0,002 masnih odstotkov kadmija
Hg = baterija vsebuje več kot 0,0005 masnih odstotkov živega srebra.


Upoštevajte zgornja navodila.


Več informacija GLASILO URADNI LIST RS